Tel. 045-5717324 (di-za 10:00 - 17:00)

Gespecialiseerd in natuurlijke bedden en het allermooiste bed- en badtextiel

Privacy Policy

Ruwette Holding B.V., gevestigd aan Bongerd 29, 6411 JL Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ruwette.nl Bongerd 29, 6411 JL Heerlen +31 (0)45 571 73 24

Maurice Ruwette is de Functionaris Gegevensbescherming van Ruwette Holding B.V. Hij is te bereiken via info@ruwette.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ruwette Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ruwette.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ruwette Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Ruwette Holding B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Ruwette Holding B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Ruwette Holding B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ruwette Holding B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ruwette Holding B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ruwette Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Tot account wordt opgezegd of na 30 dagen na aankoop
Adres >  Tot account wordt opgezegd of na 30 dagen na aankoop > Nodig voor facturatie en retourzendingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Ruwette Holding B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ruwette Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ruwette Holding B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ruwette.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ruwette Holding B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Ruwette Holding B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ruwette Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ruwette.nl

Cookies

Een overzicht van onze verschillende cookies en de informatie die deze opslaan.

COOKIE nameCOOKIE omschrijving
CARTDe informatie uit uw winkelwagen.
CATEGORY_INFOSlaat de categorie informatie op zodat pagina’s sneller ingeladen kunnen worden.
CURRENCYUw ingestelde munteenheid
CUSTOMEREen versleutelde versie van uw klanten id in onze winkel.
CUSTOMER_AUTHIndicatie of u bent ingelogd.
CUSTOMER_INFOVersleutelde versie van de klantengroep waartoe u behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSKlant segmentatie ID
EXTERNAL_NO_CACHEEen instelling indien cache is ingeschakeld.
FRONTENDUw sessie ID op deze server.
GUEST-VIEWBiedt gasten aan om hun bestellingsinformatie te wijzigen.
LAST_CATEGORYDe laatste categorie die u heeft bezocht.
LAST_PRODUCTDe meest recente producten die u heeft bekeken.
NEWMESSAGEGeeft aan of u een nieuw bericht heeft ontvangen.
NO_CACHEGeeft aan indien cache mag gebruikt worden.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTEen link naar de winkelwagen informatie.
STOREDe taal die u heeft geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEGeeft aan of een gebruiker toestemming geeft om cookies te gebruiken.
VIEWED_PRODUCT_IDSDe laatste producten die u heeft bekeken.
WISHLISTEen versleutelde verzameling van uw verlanglijst.
WISHLIST_CNTHoeveelheid in uw verlanglijst.
Gespecialiseerd in natuurlijke bedden

Contact

Di - Vr 10:00 - 17.30u
Za 10:00 - 17:00u


Tel: 045 571 73 24
Chat: Zie rechtsonder
WhatsApp: 045 - 571 73 24

Social Media: Zie rechtsonder

Ruwette
Gespecialiseerd in natuurlijke bedden